روزى...! | بلاگ

روزى...!

تعرفه تبلیغات در سایت
//ازم پرسيدنـد كه شغلم چيست ، چه ميكنم ، چه ميخورم//

//در جواب گفـتم كه تـاجر هستم و هميشه ضربه ميخورم//

//گفتند كه چگونه تاجرى هستى و چگونـه كاسب ميشوى//

//در جواب گفتم:!زير فشار زندگى تا ميشوم و جر ميخورم//

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت: 7:36