روزى...!

ساخت وبلاگ
چکیده : //ازم پرسيدنـد كه شغلم چيست ، چه ميكنم ، چه ميخورم// //در جواب گفـتم كه تـاجر هستم و هميشه ضربه ميخو... با عنوان : روزى...! بخوانید :
//ازم پرسيدنـد كه شغلم چيست ، چه ميكنم ، چه ميخورم//

//در جواب گفـتم كه تـاجر هستم و هميشه ضربه ميخورم//

//گفتند كه چگونه تاجرى هستى و چگونـه كاسب ميشوى//

//در جواب گفتم:!زير فشار زندگى تا ميشوم و جر ميخورم//

...
نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : سه شنبه 16 خرداد 1396 ساعت: 7:36